Info om konfirmationsforberedelse 2017-18 m.m.

I Hatting ser vi frem til at holde konfirmation fredag den 27. april 2018.

Undervisningen begynder i midten af oktober måned, men vi indleder forløbet med en gudstjeneste i Hatting Kirke søndag den 1. oktober. Efter gudstjenesten samles de nye konfirmander og deres forældre i kirken, hvor der vil være kort introduktion til konfirmationen og efteråret undervisning.   

Undervisningen finder sted i kirken, onsdage fra kl. 8.00 – 9.30.

Ud over morgentimerne indgår der også en heldagsekskursion (dato følger senere).

Undervisningsforløbet er planlagt i samarbejde med Østerhåbskolen målrettet elever fra 8.e, men alle børn fra Hatting sogn på hele 8. årgang - Østerhåbskolen og andre skoler -  som ønsker at blive konfirmeret i Hatting Kirke, har mulighed for det, og det uanset om de har fulgt undervisningen hos mig, eller sammen med deres klasse hos en anden præst.

Kommende konfirmander kan indskrive sig til konfirmation i Hatting Kirke her på hjemmesiden.

Har I spørgsmål, eller er der noget I er i tvivl om, er I altid velkomne til at kontakte mig pr. tlf. eller pr. mail.

Med venlig hilsen                                                                                               

Anna Sofie Andersen

Sognepræst

Oensvej 1, Hatting

Tlf: 75653105 

asa@km.dk

Her kan du tilmelde dig Konfirmationsforberedelse:

Må vi offentliggøre dit navn på konfirmationslisterne i lokalavisen? Spørg dine forældre:
Må vi bruge fotos af dig på hjemmeside, i kirkeblad og på facebook? Spørg dine forældre:

Navnene på 2017's konfirmander:

Anna Ida Orheim Andersen

Cecilie Bech Pedersen

Cecilie Ryan Højsgård

Dicte Rauschenberg Rejmers

Emma Skjøtt Sørensen

Hjalte Søndergaard Kristiansen

Jannic Nygaard Sørensen

Jens Juul Aggerholm

Jeppe Nytofte Petersen

Jeppe Pilgaard Buch

Kirstine Andersen

Louise Kidmose Rask

Lærke Fogh Henneberg

Lærke Kidmose Rask

Marcus Hagelund Bach-Nielsen

Maria Nørregaard Langhoff

Mille Videbæk Nielsen

Mette Oerlemans

Oliver Mark Gottlieb

Simon Dencker

Stine Jenner Jensen

Sune Mørck Hermansen

Thorbjørn Bie Kristensen

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Hatting Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.