Her finder du Hatting Kirke:

Kirkebakken 4, 8700 Horsens


Se vores smukke Kirke - udefra...

...Og indefra!

Kirkebygningen

Kirken, hvis hovedform stort set er den romanske med kor og skib, er opført på granitsokkel og bygget af små, gule mursten. Hjørnerne er hvidkalkede pilastre, der efterligner kvadre.

Gennem de to hundrede år har kirken næsten bevaret sit oprindelige udseende både ude og inde, selv om farverne har skiftet adskillige gange.

I 1807 findes en noget tvetydig sætning i Liber Daticus: "Belagt med Blye i Stedet for Tegl forhen og ej alene i god og forsvarlig, men endog i ypperlig Stand." Har Kirken mon haft tegltag fra ny, eller er det den gamle kirke, der henvises til? Det er ret så svært at afgøre, men ved flere kirkesyn af denne omtales blytavler, der skal repareres, så der har været bly på den gamle kirke, i hvert fald på skibet, men ved kirkesyn på den nuværende kirke i 1815 behøver blytaget på tårn og spir at omlægges.

I 1858 fik kirken to nye jernvinduer i koret og i 1876 fem nye i skibet. De oprindelige vinduer havde 12 blyindfattede ruder i højden og 8 i bredden. Disse ruder var af grønt glas, så der har sikkert været noget særligt over lysforholdene i kirken. Om disse gamle...

(Tekst: Henry Kjær og Helle Bie Frisman)